Управление на бизнеса

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

8 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

18 – 19 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика   ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефинции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Управление на бизнеса

11 май 2018 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Модератори: Мариета Немска, директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерски съвет и Мариана Славкова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерски съвет Лектор: адвокат Емилия Петкова, експерт по концесии и обществени поръчки Основни теми Общо представяне на новата

Read More

ОСНОВИ НА SUPPLY CHAIN MANAGEMЕNT

Верига за доставки, Управление на бизнеса

 28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Въведение Развитие на логистиката и произход на Supply Chain Management (управление на веригата на доставки). Дефиниране и разбиране на Supply Chain и Supply Chain Management. Роля и значение на Supply Chain. Цели на Supply

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

23 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 3, зала “Хармония”, ProjectLab   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

30 март 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив,  Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин”   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

25 – 26 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

26 март 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 2, зала “Роял”, ProjectLab Лектори: доц. д-р Антон Маринов, специалист по GDPR; Бойчо Бойчев, управител, “Небосистемс”   Този семинар ще ви запознае с новите изисквания по Регламент № 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR), в сила от

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

11 – 12 април 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова   Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят

Read More