Управление на бизнеса

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМАТА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

17 – 18 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Място и роля на транспорта във веригата на доставки Историческо развитие на логистиката. Въведение в управлението на веригата на доставки. Място и роля на транспорта във веригата на доставки. Класификация на доставчиците на

Read More

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)

Управление на бизнеса

29 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Станимира Чюбатарова Програма Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни. Управление на риска по отношение защитата на лични данни. План за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки. Преглед на правните основания за обработване на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

9 – 10 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

8 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

18 – 19 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика   ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

Управление на бизнеса

11 май 2018 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Модератори: Мариета Немска, директор на дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерски съвет и Мариана Славкова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“ на Министерски съвет Лектор: адвокат Емилия Петкова, експерт по концесии и обществени поръчки Основни теми Общо представяне на новата

Read More

ОСНОВИ НА SUPPLY CHAIN MANAGEMЕNT

Верига за доставки, Управление на бизнеса

 28 – 29 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Въведение Развитие на логистиката и произход на Supply Chain Management (управление на веригата на доставки). Дефиниране и разбиране на Supply Chain и Supply Chain Management. Роля и значение на Supply Chain. Цели на Supply

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

23 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 3, зала “Хармония”, ProjectLab   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

30 март 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив,  Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин”   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More