Финанси и счетоводство

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Финанси и счетоводство

22 – 24 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул 29 – 30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма І модул 22 октомври   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска МСС 16 – Имоти,

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Данъци, Финанси и счетоводство

19 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Георги Денборов, данъчен адвокат, д-р Борислав Боянов, асистент в УНСС Програма на семинара: І. Уводни бележки Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя. Лектор: Георги Денборов ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с криптовалута. Счетоводни

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Финанси и счетоводство

11 – 12 октомври 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ

Финанси и счетоводство

1 – 2 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Аксения Добазова, регистриран одитор Програма 1 октомври (понеделник) МСФО 9 Финансови инструменти Обхват на стандарта. Определения и примери за финансови инструменти. Първоначално признаване на финансови инструменти. Дата на уреждане и дата на търгуване. Първоначална оценка на финансовите инструменти.

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

Финанси и счетоводство

28 септември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, доц. д-р Тодор Коларов Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ – ІІ МОДУЛ

Финанси и счетоводство

21-22 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор Програма ІІ модул 21 юни   10.00 – 17.15 ч.  Бойка Брезоева  МСФО 3 – Бизнескомбинации МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

Финанси и счетоводство

13 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: адв. Георги Денборов Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци на

Read More

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ НА ТРАНСФЕРНОТО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Финанси и счетоводство

5 юни 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов   Целта на семинара е: да очертае общата законова рамка, която регулира взаимоотношенията между свързани лица; да информира какви се промените в тази рамка през последните две години и какво предстои да се промени в близко бъдеще; да предостави

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

8 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия

Read More