Финанси и счетоводство

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

8 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия

Read More

8 ТЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ПРАКТИКА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2018 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Евгени Рангелов   Програма на семинара: Дивидентите: счетоводно отчитане и данъчно третиране; давност на начислени дивиденти. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по чл. 68 от ЗКПО на приходи и разходи, предоставени като дарение или целеви средства от трети

Read More

ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Данъци, Финанси и счетоводство

18 май 2018 г., 9.30 – 15.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, д-р Борислав Боянов, асистент в УНСС   Програма на семинара: І. Уводни бележки Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя. Лектор: Георги Денборов ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с криптовалута. Счетоводни аспекти на добиването

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА ПЛАТЕЖНИТЕ УСЛУГИ И ПЛАТЕЖНИТЕ СИСТЕМИ

Финанси и счетоводство

14 май 2018 г., 09.00 –12.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Александър Костов, ръководител екип, дирекция “Методология и финансови пазари”, БНБ; Красимир Кръстев, главен експерт, дирекция “Платежен надзор”, БНБ   ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА: 09.00 – 10.30 ч. – Част 1 Новостите в Закона за платежните услуги и платежните системи, произтичащи от Директива (ЕС) 2015/2366 на

Read More

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/849 НА ЕП И НА СЪВЕТА ОТ 20 МАЙ 2015 Г.

Финанси и счетоводство

4 май 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: адв. Георги Денборов, адв. Стоян Кожухаров   Семинарът е предназначен за: банки и финансови институции, застрахователни дружества, лизингови дружества, инвестиционни посредници и управляващи дружества, пенсионноосигурителни дружества, счетоводители, одитори и данъчни консултанти, нотариуси, правни консултанти, частни съдебни изпълнители, брокери на недвижими имоти, търговци

Read More

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Финанси и счетоводство

30-31 май и 1 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул 21-22 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор   Програма І модул 30 май   10.00 – 17.15 ч.  Катя Драгийска МСС 16 – Имоти,

Read More

ПРОМЕНИТЕ В МСФО ЗА 2018 Г. НОВИТЕ МСФО ЗА ПРИХОДИТЕ, ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ЛИЗИНГА

Финанси и счетоводство

22 – 23 май 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.  София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор   Програма 22 май 2018 г. (вторник)                                10-11.30 ч.:  Промените в МСФО за 2018 г. Изменение на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – „Премахване на краткосрочни

Read More

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Финанси и счетоводство

15 – 16 май 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ   Описание на семинара Участниците ще се запознаят с основите на финансовия анализ, отнасящи се до финансовото състояние, потенциал и рискове на предприятието, ще проникнат в същината на финансовите данни и показатели, представяни във финансовите отчети. Курсистите

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Финанси и счетоводство

17 – 18 април 2018 г., 9.00 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники

Read More