Човешки ресурси

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

27 септември 2018 г., 10.30 –17.45 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

20 септември 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин” Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване на работното време (ДВ, бр.

Read More

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Човешки ресурси

3 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Целта на този Workshop е участниците да се запознаят и да дискутират съвременните практики в подбора на персонал, да споделят мнения относно особеностите на българския трудов пазар и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Ще бъде отделено

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „ Правно осигуряване на Инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право   Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските,

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

ТРЗ, Човешки ресурси

3 юли 2018 г., 10.00 – 15.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право Програма Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето. Промени в Кодекса на труда,

Read More

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Човешки ресурси

28 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Целта на този Workshop е участниците да се запознаят и да дискутират съвременните практики в подбора на персонал, да споделят мнения относно особеностите на българския трудов пазар и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Ще бъде отделено внимание

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

8 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, Център за обучение “Project Lab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

23 април 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” 58, ет. 3, зала “Хармония”, ProjectLab   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More

ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ИЗИСКВАНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕП И НА СЪВЕТА – GDPR

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

30 март 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив,  Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин”   І. Правна част – адв. Гинка Христова, председател на Международен правен център – ILAC, специалист по дигитално право и член на  International Association of Privacy Professionals (IAPP). Запознаване с новите нормативни изисквания в областта на защита на личните

Read More