доц. д-р Бистра Дудева

bistra dudeva

Доц. д-р Бистра Дудева е специалист по преподаване на английски език за професионалисти.
Преподавател по английски език във висше учебно заведение. Редактор на английската версия на вестник “Делова седмица”, преводач и автор на специализирани издания за изучаване на английски език.

За  Китов център е създала специални програми  “Английски за счетоводители и финансисти”.