billboard_kitov

Традиция и развитие / За нас

Китов център е създаден през 2000 г. в сътрудничество със седмичника за финанси и мениджмънт ”Делова седмица” – професионален консултант на счетоводители, финансисти, управленци на различни нива. Центърът се специализира в краткосрочни обучения в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, трудовото законодателство, мениджмънта, търговските умения.

От 11.08.2020 г. Китов център е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта е осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за справяне с последиците от COVID-19. 85% от финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и 15% е национално съфинансиране. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи за материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността, режийни разходи, разходи за персонал.

Курсистите за нас / Мнения

 • За първи път посещавам семинар на Китов център. Беше много полезен за работата ми. Цялото преживяване, вкл. лекции и организация, е много приятно. Лекторите обясняват отлично и отговарят разбираемо на конкретните въпроси. Отличен избор на зала за провеждане на семинара. Много удобно място за достъп в града, много добре поддържано.
  Веселина Карамешева, СОЛ България
 • Оценката ми за семинара е отлична. Наученото ще бъде реално приложимо. Професионалното ниво на лекторите ме задоволява напълно. За първи път имах възможност да проверя в симулативна среда знанията си, да се провокира в мен самооценка, да оценя силните и слабите си страни. Да се подобря.
  Веселин Ризов, Ес Ти Ес Медикал Груп
 • За първи път участвам в обучение на Китов център. Научих доста неща и получих отговори на въпроси и казуси, които съм имала в практиката. Обучението беше много полезно за мен. Лекторите са на високо ниво и в същото време поднасят материалите по много достъпен начин.
  Анелия Вутова, Балкангаз 2000 АД
 • Поставям отлична оценка на обученията в Китов център. Няколко години подред се записвам за тях. Много ми помагат и ме въвеждат в новите промени в законодателството. Професионалното ниво на лекторите ме задоволява напълно.
  Паулина Димитрова, Адидас България ЕАД