НОВИ МОМЕНТИ В ППЗДДС ЗА 2018 Г. АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗДДС

Данъци

19 септември 2018 г., 10.00 –14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

      Програма

 1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС:
 • Отпадането на описа на налични активи;
 • Изменения в задълженията и документите във връзка с регистрацията;
 • Отмяна на задължението за обезпечение по чл. 176а и чл. 176б от ЗДДС.
 1. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване.
 2. Регламентиране на документите за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечения за горива, защото купуват за собствено потребление.
 3. Други промени:
 • Отпадане на изискването за печат на всички приложения към ППЗДДС;
 • Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи;
 • Изменения, свързани с инвестиционно злато.
 1. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС:
 • Интернет търговия и услуги по електронен път;
 • Особености от гледна точка на ЗДДС на добива и търговията с криптовалути.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. 

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и  кафе-пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.