ОБЛАГАНЕ С ДДС НА СДЕЛКИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

Данъци

5 юли 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Георги Денборов

Програма на семинара:

І. Общи правила в облагането с ДДС.

 1. Същност и основни характеристики на ДДС.
 2. Обект и субект на облагане с ДДС.
 3. Обхват на ДДС – доставка на стока и услуга за ДДС цели.
 4. Облагаеми и освободени доставки.
 5. Данъчна ставка.
 6. Данъчно събитие.
 7. Данъчна основа.
 8. Данъчен кредит – общи постановки.
 9. Данъчен кредит – видове данъчен кредит.
 10. Място на изпълнение и лице, платец на данъка.

 

ІІ. Основни моменти в облагането с ДДС на сделки с международен елемент.

 1. ДДС – данък върху потреблението.
 2. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на стоки.
 3. Коя е държавата на потреблението – място на изпълнение на доставки на услуги.
 4. Методи за събиране на данъка в държавата на потреблението.

 

ІІІ. Стоки.

 1. Износ и внос.
  1. Лице, вписано като „износител“.
  2. Внос, част от инвестиционен проект.
  3. Внос, следван от ВОД.
 2. Вътреобщностни доставки и придобивания.
  1. Особености.
  2. Изискуемост на данъка.
  3. Място на изпълнение.
  4. Вътрешен трансфер.
 3. Тристранни операции.
  1. Същност.
  2. Ефекти.
  3. Особености.
  4. Възможни проблеми.
 4. Вериги от доставки.
 5. Казуси за групова дискусия.

 

ІV. Облагане на услуги с международен елемент.

 1. Място на изпълнение.
  1. Изключения.
  2. Проверка на качеството на получателя.
 2. Самоначисляване.
 3. Казуси за групова дискусия.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.