Тиймбилдинги

Предизвикателството тиймбилдинг или как се създават работещи екипи

Тиймбилдинг включва широк спектър от дейности – обикновено в бизнес контекст, за подобряване на ефективността на един екип. Провежда се по няколко различни метода – от прости игри за взаимодействие до сложни бизнесстимулации. Както и в смесени тиймбилдинг занимания, разработени да развият екипа (съчетаване на групови упражнения (задачи) и групови игри).

Тимбилдинг е важен фактор във всяка среда. Фокусът е върху възможността екипа да извади най-доброто от себе се и да си осигури бързо развитие, позитивна комуникация, лидерски качества и способност да стои сплотен и силен при решаване на проблеми. В работната среда е възприето фокусирането върху индивида и персоналните цели и задачи, награждавайки и изтъквайки постиженията на успял служител.

Предизвикателство към всяка организация е създаването на ефективен екип.

Тиймбилдинг е приложим и при обособяване или създаване на нови екипи.

За кого е подходящ

Тиймбилдинг е подходящ за всички видове екипи. Някои дейности са моделирани за малки групи, други за многобройни екипи.
Трети са създадени за нови екипи или фокусират върху специална част от работата на вече работещ екип. Най-важното при тиймбилдинга е дейностите и упражненията да са прецизно подбрани според възрастта, компетенциите и нуждите на участниците, за да се постигне максимална ефективност.