ЛИЧНИТЕ ТРУДОВИ ДОСИЕТА В ПРЕДПРИЯТИЕТО И НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ

2 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Тодорка Сарафова

 

Програма

  1. Комплектоване на лично трудово досие:

– индивидуален трудов договор

– уведомление по чл. 62 на ТД

– длъжностна характеристика и нейните елементи

– декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред

– специфични документи според видовете професии (здравна книжка, медицинско удостоверение, удостоверение за ТЕЛК, свидетелство за съдимост, документ за стаж по специалността, дипломи и сертификати)

– актуализация на трудовото досие

– заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди

– атестационна карта и обходен лист

– УП 2 и УП 3

– срокове за съхранение на документи

  1. Промените в Закона за защита на личните данни и приложението им при трудовите досиета.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.