БИЗНЕС КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ

Търговски умения

17 юли 2020 г., 10.00 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Иван Танев – 
специалист по продажби и водене на търговски преговори

Обучението  се фокусира върху професионалния подход към клиента и изискванията за общуване в бизнес среда.

Цели на обучението: Участниците ще придобият нови умения или ще надградят предишния си опит в следните области:

 • Бизнес етикет и професионално присъствие
 • Водене на бизнес кореспонденция по e-mail
 • Провеждане на ефективни изходящи и входящи телефонни разговори
 • Професионална комуникация на работното място
 • Организиране и водене на работни срещи
 • Изграждане на модели на поведение и общуване в бизнес среда

Учебно съдържание:

Интерактивно обучение с бизнес симулации, казуси и практически задачи.

Програма на обучението:

Модул 1

 • Междуличностна комуникация.
 • Типове възприятия.
 • Специфика на възприемането при възрастните.
 • Десетте правила за активно слушане.
 • Често допускани грешки.
 • Четирите аспекта на посланието.
 • Как могат да се избегнат недоразуменията.
 • Видове обратна връзка.
 • Вербална и невербална комуникация.
 • Език на тялото – разбиране и влияние.
 • Аспекти на посланието или Защо понякога не се разбираме.
 • Получаване на обратна връзка.
 • Типове възприемане.
 • Типове характери.
 • Комуникация с “трудни” хора.

Модул 2

 • Делови гардероб.
 • Всекидневно бизнес облекло.
 • Професионално бизнес облекло за мъжете и жените.
 • Делови етикет и етика.
 • Стил и ниво на езика.
 • Дефиниране на лични цели.
 • Определяне на приоритети.
 • Планиране на работата и срещите.
 • Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията.
 • АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 3

 • Общуване с клиенти по телефон. Правила за добро поведение.
 • Собствената настройка.
 • Преодоляване на “лични бариери” при встъпването в контакт по телефона.
 • Усмивката, мимиките и жестовете по телефона.
 • Гласът по телефона. Подборът на думите по телефона.
 • Интонация, емоционалност, строеж на фразата.
 • Стандарти за поведение по телефона.
 • Някои грешки при разговор по телефона, които влияят отрицателно върху имиджа.
 • Психологически начини за настройване за успешни телефонни разговори.
 • Настройка на разговора според нивото на компетентност на събеседника ни.
 • Изучаване на потребностите.
 • Основни правила за ефективно възприемане на информацията.

Модул 4

 • Протокол – неформална комуникация и поведение при официални срещи, фирмени мероприятия и други.
 • Основни правила за писане и отговаряне на имейли.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Обучението ще се проведе при спазване на всички необходими санитарно-епидемични изисквания.

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени лекции, материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.