ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ

Търговски умения

12 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Иван Танев – 
специалист по продажби и водене на търговски преговори

Цели на обучението

Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на пазара, работа с трудни клиенти, умения за презентация пред клиенти.

Освен теоретична част, обучението се състои и от практическа част, в която участниците трябва сами да преговарят по реални казуси от тяхното ежедневие. Това им дава възможност да приложат наученото по време на обучението.

Модул 1

Междуличностна комуникация.

Типове възприятия.

Специфика на възприемането при възрастните.

Десетте правила за активно слушане.

Често допускани грешки.

Четирите аспекта на посланието.

Как могат да се избегнат недоразуменията.

Видове обратна връзка.

Вербална и невербална комуникация.

Език на тялото – разбиране и влияние.

Аспекти на посланието или защо понякога не се разбираме.

Получаване на обратна връзка.

Типове възприемане.

Типове характери.

Комуникация с “трудни” хора.

Модул 2

Презентиране на продукт или услуга пред клиенти.

Анализ на публиката, цели и структура.

Планиране и структуриране на съдържанието, подреждане на аргументите според тяхната тежест за постигане на оптимален ефект.

Планиране на срещата.

Изработване на визуални средства.

Правила за оформяне.

Използване на визуални средства. Работа с визуални помощни средства.

Управляване на вниманието.

Модул 3

Делови гардероб.

Поведение по телефона.

Стил и ниво на езика.

Дефиниране на лични цели.

Определяне на приоритети.

Планиране на работата и срещите.

Анализ на продуктите и услугите, сравнени с тези на конкуренцията.

АВС анализ на клиентите и продуктите.

Модул 4

Процесът на преговори.

Основни елементи на преговарянето.

Харвардска концепция.

Основни стъпки на продажбата.

Убеждаване и продажба от гледна точка на клиента.

Модел за анализ на преговорите.

Подготовка, сключване на сделки и изпълнение.

Събиране на информация и техники на задаване на въпроси.

Изготвяне на дългосрочен план за работа с клиента.

Модул 5

Справяне с възражения.

Процес на убеждаване.

Делово общуване.

Подход към „трудни” моменти и ситуации на застой.

Модул 6

Приключване на продажбата.

Техники на приключване.

Сигнали за готовност за покупка.

Психологически аспекти.

Обработка на оплаквания и рекламации.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.
 

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.