ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАКТИКАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ. КАКВО ПРОМЕНИ COVID-19 В СФЕРАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

11 12 юни 2020 г.
Онлайн семинар
Лектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град

11 юни (четвъртък)

9.00 – 9.30 ч. – вход в онлайн платформата

9.30 – 11.00 ч.   І. Практиката на Комисията за защита на личните данни.

1. Кои ограничения остават след извънредното положение.

2. Личните данни и електронните комуникации.  

Лектор : Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни

11.00 – 11.15 ч. – Почивка

11.15 – 12.45 ч. ІІ. Личните данни в трудовото и служебното правоотношение.

1. Становища на Комисията за защита на личните данни относно защитата на личните данни в трудовите и служебните правоотношения.

2. Обработване на лични данни от работодателите/органите по назначаването.

Лектор: Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията

12 юни 2020 г. (петък)

9.30 – 10.00 ч. – вход в онлайн платформата

10.00 – 11.30 ч. ІІІ. Съдебна практика. 

1. Съдебната практика в областта на защитата на личните данни.

2. Гражданска и административно-наказателна отговорност.  

Лектор: Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня на неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторите ще ги коментират по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 120 лева без ДДС.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.