Обучения и семинари

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

24 – 25 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Георги Христов 
– специалист по стопанска логистика

Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми.

ПРОГРАМА

I. Място и роля на планирането във веригата за доставки

Въведение в управлението на веригата за доставки

⦁ Същност на управлението на веригата за доставки
⦁ Supply Chain спрямо логистика
⦁ Основни етапи в процеса на управлението на веригата за доставки

Място и роля на планирането в управлението на веригата за доставки

⦁ Терминология и дефиниции
⦁ Роля на планирането в управлението
⦁ Характеристики на планирането
⦁ Йерархия на фирмените планове
⦁ Предимства на планирането

 • Типове планиране във веригата за доставки – общ преглед

⦁ Йерархия, структура и зависимости
⦁ Верига за доставки – функционален разрез

II. Типове стратегическо и тактическо планиране във веригата на доставки

 • Strategic Network Planning

⦁ Същност на Strategic Network Planning
⦁ Характеристики на Strategic Network Planning

 • Forecasting & Demand Planning

⦁ Терминология и дефиниции
⦁ Прогнозиране спрямо планиране на търсенето
⦁ Методи на прогнозиране
⦁ Етапи в процеса напрогнозиране
⦁ Фактори за избор на метод на прогнозиране
⦁ Етапи в процеса на планиране на търсенето
⦁ Оценка на точността на прогнозите
⦁ KPI’S за измерване на качеството на прогнозите
⦁ Изчисляване на MAD И MAPE

 • S&OP

⦁ Същност на S&OP
⦁ Характеристики на S&OP
⦁ Цели на S&OP
⦁ Типове информация, необходима за ЗА S&OP
⦁ Последователност и роля на S&OP срещите
⦁ Предимства от внедряване на S&OP

III. Типове оперативно планиране във веригата на доставки

 • MPS

⦁ Същност на MPS
⦁ S&OP vs MPS vs MRP
⦁ MPS формула
⦁ Основни MPS стратегии

 • MRP

⦁ Същност на MRP
⦁ Етапи в MRP процеса
⦁ Значение на MRP
⦁ Пример за MRP
⦁ Основни типове данни за MRP

 • Управление на запасите
   
  ⦁ Терминология и дефиниции
  ⦁ Класификация на типовете запаси
  ⦁ Причини за поддържането на запаси
  ⦁ Причини за неподдържането на запаси
  ⦁ Разходи по поддържането на запаси
  ⦁ Цели на управлението на запаси
  ⦁ Типове търсене
  ⦁ Типове системи за управление на запасите
  ⦁ Определящи фактори
  ⦁ Управление на запасите
  ⦁ Резултати от процеса по управление на запасите
  ⦁ KPI’S при управлението на запасите

⦁ Допълнителни теми

⦁ АВС анализ – приложение в управлението на запасите
⦁ Информационни системи в планирането

 

Цена 350 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.