УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Управление на бизнеса

22 октомври 2020 г.10.00 – 13.15 ч.
Практическо онлайн обучение
Лектор: Миглена Иванова, консултант по управление и отчитане на проекти

Семинарът е предназначен за управители, финансисти и счетоводители на микро и малки предприятия, бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

9.45 – 10.00 ч. – вход в онлайн платформата

ПРОГРАМА

10.00 – 10.45 ч. Как да управляваме проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ – основни стъпки при управление, специфики на програмата, проектно досие, информираност и публичност.

10.45 – 11.30 Какви разходи са допустими за отчитане по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ .

11.30 – 11.45 ч. Почивка

11.45 – 12.30 ч. Как да отчитаме проекти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ – оформяне на документите, качване на документацията в ИСУН и подаване на отчет – практика чрез реална работа в системата.

12.30 – 13.15 ч. Въпроси и отговори. Какви нови възможности за финансиране предстоят по Оперативните програми.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Обучението ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Заявката е активна при получено плащане.