АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ – ЧАСТ ІІ

Финанси и счетоводство

От 5 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.)
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците!

Дати за провеждане на обучението:

5.11. и 7.11.

12.11. и 14.11.

19.11. и 21.11.

26.11. и 28.11.

3.12. и 5.12.

Програма на обучението:

 1. Банки и банково дело:
  • Лични финанси.
  • Финансови институции.
  • Централна банка.
 2. Корпоративни финанси:
  • Собствен капитал на фирмата.
  • Заемен капитал.
  • Банкрут.
 3. Корпоративно преструктуриране:
  • Сливане, придобиване, обратно изкупуване и др.
  • Инвестиции.
 4. Бизнес етика:
  • Корпоративна социална отговорност.
  • Корпоративна измама.
 5. Човешки ресурси:
  • Заетост и безработица.
  • Трудово възнаграждение – видове; компенсации.
  • Трудови взаимоотношения.

При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.