ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. № 1 И № 6 ПРИ НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ ОТ ПРАКТИКАТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

ТРЗ, Финанси и счетоводство

16 май 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

.

Програма:

 

1. Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 и 6 при изплащане на допълнителни възнаграждения.

.

2. Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметка на социалните разходи.

.

3. Внасяне на осигурителни вноски върху възнагражденията по граждански договор.

– Определяне на месечния осигурителен доход.

– Подаване на декларации обр. №1 и №6.

– Срокове за внасяне на вноските и подаване на декларациите.

.

4. Внасяне на осигурителни вноски и подаване на декларации обр. № 1 за чужди граждани, работещи в България.

– Вноски за граждани на държави-членки на ЕС.

– Вноски за граждани на трети държави.

– Особености при осигуряване на чужденци, работещи по договор за управление и контрол.

– Особености при осигуряване на чужденци, собственици или съдружници в търговски дружества.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.