ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ТРАНСАКЦИИ С КРИПТОВАЛУТА

Данъци, Финанси и счетоводство

19 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33 а
Лектори: 
Георги Денборов, данъчен адвокат, Теодор Тодоров, одитор във Фикадекс-България

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Програма на семинара:

І. Уводни бележки

Докъде се простира широко прокламираната анонимност на криптовалутите и какви рискове носи тя.

Лектор: Георги Денборов

ІІ. Счетоводно третиране на трансакции с криптовалута.

 1. Счетоводни аспекти на добиването на криптовалути.
 2. Счетоводни аспекти на търговията с криптовалути.
 3. Представяне на криптовалутите във финансовите отчети.

Лектор: Теодор Тодоров

ІІІ. Предизвикателства пред данъчното третиране на криптовалути за целите на преките данъци в България.

 1. Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъществени от юридически лица за тяхна сметка.
 2. Данъчно третиране на трансакции с крипотвалути, осъществени от физически лица за тяхна сметка.
 3. Данъчно третиране на трансакции с криптовалути, осъщесвени от посредници и комисионери.

Лектори: Георги Денборов и Теодор Тодоров

 ІV. ДДС задължения, възникващи в резултат на трансакции с криптовалути.

 1. ДДС третирането на криптовалутите с оглед практиката на НАП, СЕС (Съд на Европейския съюз).
 2. ДДС задължения, възникващи при продажба.
 3. ДДС задължения, възникващи при mining.
 4. ДДС третиране на посредници и комисионери при търговията с криптовалути.

Лектор: Георги Денборов

V. Резюме на данъчното третиране на крипотвалути в юрисдикции, които са приети като приятелски настроени към търговията с криптовалути.

 1. Има ли смисъл да структурираме бизнеса си с криптовалути през подобна юрисдикция?
 2. Как да оценим собствения си бизнес модел, за да изберем коя юрисдикция би била най-подходяща?
 3. Какви регулаторни задължения биха възникнали в България при прилагане на международна структура към трансакции с криптовалута?
 4. Какви техники на планиране вече са били прилагани в други юрисдикции и доколко може да се разчита, че те ще бъдат приложими и в бъдеще?

Лектор: Георги Денборов

VІ. Заключителна част

 1. Какво трябва да знаем за автоматичния обмен на финансова информация – Common Reporting Standard (CRS), търгувайки с криптовалути?
 2. Ако приемем, че данъчното третиране на трансакциите с криптовалути вече не крие тайни, какви други регулаторни проблеми може да очакваме?
 3. Как да улесним счетоводителя си при спазване на данъчното законодателство?

Лектор: Георги Денборов

Статия по темата от адв. Георги Денборов вижте ТУК.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.