НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. Организационни, счетоводни и технически аспекти

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

26 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял”
Лектор: Данко Мицев, IT специалист

Програма на семинара:

  1. Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност.
  2. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги.
  3. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО.
  4. Регламентиране и коректно документиране на търговските операции в СУПТО.
  5. Процес на продажба – начало, приключване, фискализация, документиране, данъчен терминал, данъчен сървър.
  6. Коректно изграждане и съхраняване на базата данни на СУПТО.
  7. Достъп и експорт на информация от базата данни на СУПТО, рискове и възможни решения.
  8. „Облачна“ база данни или локални архиви?
  9. Хартиен носител или цифров сертификат и електронен архив? На кое да заложим?
  10. Краят на термо-ролките, избледняващите фактури и касовите книги?

 

Участниците в семинара могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по темата на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги обобщи и ще ги коментира по време на семинара.

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали и кафе – пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.