СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Данъци, Финанси и счетоводство

2 юли 2019 г., 10.00 – 13.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

Програма на семинара:

 1. Видове грешки в зависимост от съществото им:
 • счетоводни грешки (съществени и несъществени)
 • данъчни грешки

 

 1. Видове грешки в зависимост от момента на установяването им:
 • грешки за предходната година, установени до 30 септември на следващата година
 • грешки, установени през останалото време

 

 1. Счетоводно отчитане на грешките съгласно:
 • Националните счетоводни стандарти
 • Международните счетоводни стандарти

 

 1. Данъчно третиране на грешките по ЗКПО.

 

5. Данъчно третиране на грешки, свързани с:

 • данъчни амортизируеми активи
 • данъчни временни разлики
 • преизчисляване при данъчна загуба
 • данъчни грешки
 • грешки, установени при данъчен контрол

 

 1. Уведомяване на НАП при откриване на грешка:
 • подаване на коригираща данъчна декларация до 30 септември
 • подаване на писмо в НАП

 

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали и кафе – пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.