ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ

Финанси и счетоводство

28 юни 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Иван Нейчев, главен инспектор по приходите в НАП

.

Програма:

.

I. Въведение

1. Трансферно ценообразуване – понятие и причини за законово регулиране

2. Международни и национални правила за регулиране на трансферните цени.

3. Принцип на независимите пазарни отношения (НПО) – международен стандарт за определяне на пазарните цени

4. Методи за определяне на пазарните цени (МОПЦ):

5. Анализ на съпоставимостта.

11.00 – 11.20 – Пауза

.

II.Традиционни методи за определяне на пазарните цени:

1..Метод на сравнимите неконтролирани цени. Примери и казуси.

2. Метод на пазарните цени. Примери и казуси.

3. Метод на увеличената стойност. Примери и казуси.

.

III. Нетрадиционни методи за определяне на пазарните цени:

1..Метод на транзакционната нетна печалба. Примери и казуси.

2. Метод на разпределената печалба. Примери и казуси.

12.45 – 13.45 – Обедна почивка

.

IV. Общи индикации за рискове, свързани с трансферно ценообразуване и особености при различни видове сделки между свързани лица.

1. Вътрешногрупови продажби на продукция.

2. Вътрешногрупови услуги

3. Сделки, включващи нематериални активи

4. Финансови транзакции

15.15 – 15.20 Пауза

.

V. Нови правила за изготвяне на документация за целите на трансферното ценообразуване:

1..Задължени лица

2. Съдържание на документацията

3. Срокове

4. Санкции

Цена 160 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.