ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ – ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД В КОНТЕКСТА НА НОВИТЕ НАСОКИ НА ОИСР И БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

Финанси и счетоводство

26 ноември 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: 
адв. Георги Денборов

 Няма свободни места!

Програма на семинара:

 1. Принципът на независимите пазарни отношения – промени в концепцията и как се отразяват на бизнес цикъла.
 2. Въведение в методите за трансферно ценообразуване.
 3. Услуги с ниска добавена стойност и фиксирана надбавка от 5% – процедура, улесняваща бизнеса:
  • Методология за алокиране на разходи при споделени услуги;
  • Изисквания и очаквания за документация; нови тенденции в извършването на бенчмарк анализ.
 4. Новите моменти при трансфери, базирани на т.н. software development agreement – възможна необходимост от цялостно преструктуриране на транскациите в резултат на новите правила:
  • DEMPE анализ на стойността;
  • метод на разпределената печалба;
  • метод на увеличената стойност/Cost +;
  • данъчно планиране и нематериални активи.
 1. Нов подход към функционалния анализ на веригата на стойността като нов стандарт в документирането – ролята на консултанта.
 2. Концепция за превес на икономическата същност на трансакциите над юридическата форма – субективен елемент на преценка.
 3. Нов подход към анализа на съпоставимостта, как да подходим при липса на достатъчно съпоставими сделки – практически подходи.
 4. Проблемни случаи при продължителни загуби – сериозен рисков фактор.
 5. Нов подход към управленските услуги, предоставяни между свързани лица – как следва да постъпим, за да бъдат призанти?
 6. Как да подходим по време на проверка и ревизия?
 7. Докъде са стигнали българските съдилища в решаването на спорове, свързани с трансферно ценообразуване?

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Няма свободни места!

 Запиши се

Сумата се превежда по новата сметка на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.