ГЪВКАВИ ФОРМИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 септември 2019 г., 10.00 – 15.30 ч.
София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 3, зала “Корал”
Лектор Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ

Програма на семинара:

  1. Решения и възможности, които предоставя Кодексът на труда за въвеждане на гъвкави форми на работното време – дистанционна работа, непълно работно време, трудов договор за допълнителен труд и за работа в определени дни в месеца, срочни договори, договори за квалификация и преквалификация и др.
  2. Сумираното изчисляване на работното време – практически решения и възможности за работодателите. Особености, свързани с полагането, заплащането и отчитането на извънредния труд при подневно и сумирано изчисляване на работното време. Забрани, ограничения и правни възможности.
  3. Какво трябва да знаят работодателите и Службите по трудова медицина за Закона за хората с увреждания, правилника за неговото прилагане и изискванията на Инспекцията по труда при контрола на този нов правен режим. Въпроси и отговори по актуални въпроси във връзка с изпълнението на квотите, алтернативните мерки и освобождаване от задълженията за квоти.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 150 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.