КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

ТРЗ, Човешки ресурси

3 юли 2018 г., 10.00 – 15.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право

Програма

  1. Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето.
  2. Промени в Кодекса на труда, в сила от 1 януари 2017 г. – ново определение за командироване в държави – членки на ЕС, и нови правила за определяне на трудовото възнаграждение.
  3. Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги – процедура за командироване. Допълнително споразумение. Уговаряне на пътни и квартирни пари.
  4. Обмен на информация между държавите членки съгласно новата Директива 2014/67/ЕС, в сила от 1 януари 2017 г.
  5. Определяне на приложимо законодателство – Регламент /ЕО/ № 883/2004. Основно правило и изключения.
  6. Процедура за издаване на удостоверение А1 от НАП.
  7. Внасяне на осигурителни вноски в България. Специални правила за определяне на осигурителния доход – чл. 6а от КСО (редакция, в сила от 1 януари 2017 г.).
  8. Промените в чл. 6а от КСО, в сила от 01.01.2018 г.
  9. Данъчно облагане на трудовите възнаграждения и допълнителните плащания във връзка с командироването.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.