ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Човешки ресурси

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор:
 д-р по трудово право Станимира Чюбатарова – Николова, адвокат в Софийска адвокатска колегия

Програма на семинара:

1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор.

2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите?

3. Основания за обработване на лични данни от работодателите. Съгласието като условие за обработване на лични данни на работниците и служителите.

4. Какви нови задължения за работодателите въвежда Регламентът за защита на личните данни?

5. Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.

6. Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.

7. Права на субектите на данни в контекста на трудовото правоотношение.

8. Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.

9. Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?

10. Задължението за отчетност.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.