ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

20 септември 2018 г., 10.00 – 14.00 ч.
Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин”
Лектор Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ

Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване на работното време (ДВ, бр. 58/13.07.2018 г.). Промените са  в сила от 1 юли 2018 г.

                                                                          Програма на семинара:

  1. Промени в режима на сумираното изчисляване на работното време след ревизията на дискусионните текстове на НРВПО, в сила от 1 юли 2018 г.

Какво става, когато в края на периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време, отработените от работника или служителя часове по графика са по-малко от часовете по норма на продължителност на работното време. Новият или старият начин на редуциране на работното време при ползване на платен годишен отпуск и др. видове отпуски, разрешавани в работни дни, е по-приложим. Какви са промените на реда за редуциране на работните часове по графика за периода при ползване на отпуск за временна неработоспособност и други отпуски, разрешавани в календарни дни.

  1. Новите възможности пред работодателите и работниците, които ще предостави Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя – една наредба, която преведе трудовото законодателство в ХХІ век.

Ще могат ли всички работодатели да отговорят на изискванията, които тя поставя, за прилагането й.  Научете повече за вида на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване. Какви са изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи. Какъв е редът за размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване.

  1. Нова електронна услуга, предоставяна от ИА ГИТ – работодателите ще могат да получат удостоверение по чл. 58 от ЗОП по електронен път.

Кои нарушения на трудовото законодателство и на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, след последните промени на ЗОП от 03.04.2018 г., преграждат правото на работодателите да участват в обществени поръчки.

4. Права и задължения на работодателите и на работниците и служителите във връзка с провеждане на специалната закрила по време на съществуването и при прекратяване на трудовия договор.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе – пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.