Обучения и семинари

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 7 ноември 2019 г., 9.30 – 17.30 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а
Лектор: Ася ИВАНОВА

Програма:

6 ноември

9.30 – 11.00 Документи:

 • Документи, необходими за назначаване.
 • Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител.
 • Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.
 • Служебно досие, администриране и важност.
 • Документи и срокове за представяне в НАП.
 • Начини за подаване на информация в ТД на НАП.

11.00 – 11.15     Кафе – пауза
11.15 – 12.45 

 • Работно място, длъжност и длъжностна характеристика.
 • Вътрешно-фирмени нормативни документи, които са задължителни за всяка фирма в областта на човешките ресурси. Създаване, промяна и съхранение.
 • Трудова медицина, трудови злополуки и професионални болести –  важност.

12.45 – 13.30      Обяд
13.30- 15.15

 • Видове отсъствия и документирането им.
 • Ред за ползването на платен отпуск.
 • Давност на отпуските.

15.15 – 15.30     Кафе – пауза
15.30 – 17.00     Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден.
17.00 – 17.15      Обобщения на деня и изводи.

7 ноември

9.30 – 11.00

 • Работно време и документация, свързана с него. Сумарно изчисляване на работното време. Извънреден труд. Нощен труд.
 • Информация, необходима за месечната обработка на заплатите. Срокове за подаване на информацията.
 • Заплати – изчисляване. Изчисляване на болнични. Ред и срок за представяне на болнични.

11.00 – 11.15     Кафе – пауза
11.15 – 12.45

 • Основи на социалното осигуряване и връзката им с администрирането на персонала и заплатите.
 • Последни промени в КСО.
 • Граждански договори, сметки за изплатени суми, самоосигуряващи се лица, съдружници и др. особени случаи.

12.45 – 13.30      Обяд
13.45- 15.15  Трудов и осигурителен стаж:

 • Съдържание. Време на работа по трудово правоотношение, което не се зачита за трудов стаж. Изчисляване на трудов и осигурителен стаж. Оформяне на трудова книжка.
 • Пенсиониране – оформяне на документи и подаване в НОИ. Промени в пенсионната система.
 • Нормативната уредба, използвана в работата и при решаване на казуси.
 • Нов ред на командироване в чужбина.

15.15 – 15.30     Кафе – пауза
15.30 – 17.00     Практически модул, разпределен под формата на дискусия за целия ден. Акценти в работата по ТРЗ и личен състав, свързани с въвеждането на GDPR.

17.00 – 17.30  Въпроси, обобщение и обратна връзка.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 360 лева без ДДС. До 31 август – 15 % отстъпка от обявената цена

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
 
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.