ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ – 2018 Г.

Счетоводен семинар, ТРЗ

30 януари 2018 г., 10.00 –14.00 ч.
София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Елка Атанасова, началник отдел, НОИ

 1. Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване – 2018 г.
 •  Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване;
 • Промени в разпоредби от Кодекса за социално осигуряване, касаещи задължителното пенсионно осигуряване;
 • Нова формула за изчисляване на индивидуалния коефициент. Примери.
 • Гарантирано увеличение на пенсиите, считано от 01.07.2018 г.
 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване, направени със Закона за неговото изменение и допълнение, обн., ДВ, бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.
 • Възможности на избор за промяна на осигуряването от допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“;
 • Преизчисляване на пенсии на лица, родени след 31.12.1959 г., вследствие прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната им партида в Универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.
 1. Изготвяне на документи за пенсиониране предвид разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.
 • Изчисляване на осигурителен стаж и формиране на осигурителен доход за периоди до 01.01.2000 г.
 • Формиране на осигурителният доход в периоди, в които се включва време на временна неработоспособност или за бременност и раждане – 01.01.1966 г. – 01.01.2000 г.
 1. Установяване на трудов/осигурителен стаж по съдебен ред.
 2.  Дискусия.

Участниците в обучението получават сертификат.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

 

Цена 102 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и  кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.