НАМАЛЯВАНЕ НА НАЧИСЛЕН ДДС ПО НЕПЛАТЕНИ ФАКТУРИ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ИЗДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛИ ПО ЧЛ. 117 ЗДДС

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

.

Програма:

 

1. Намаляване на начисления ДДС при несъбираеми вземания по неплатени фактури от клиенти:

 • Условия за извършване на намалението на ДДС;
 • Обстоятелства за класифицирането на вземанията като несъбираеми;
 • Процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.
.

2. Кога се издава протокол по чл.117 ЗДДС?

 • При ВОП на стоки и като получател при тристранна операция;
 • При получени услуги от чуждестранни лица;
 • При безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги;
 • Други случаи – обратно начисляване по чл.163а ЗДДС.
.

3. Реквизити и срок за издаване на протокол по чл.117 ЗДДС.

4. Приложими данъчни ставки при издаване на протоколи:

 • 20 % ДДС в общия случай;
 • 0 % ДДС при доставки по глава трета, хляб и брашно и други;
 • 9 % ДДС при ВОП на стоки по чл.66а ЗДДС;
 • Неначисляване на ДДС при получени освободени доставки.

.

5. Издаване на протоколи по чл.117,ал.4 ЗДДС при изменение на данъчната основа или при развалянето на доставка.

6. Анулиране на протоколи при допуснати грешки в издаването им.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 140 лв. без ДДС. До 12 април – 10 % отстъпка от обявената цена

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.