НОВИЯТ МСФО 16 ЛИЗИНГ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 април 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Програма

 1. МСФО 16 Лизинг – цел, обхват и основни различия с МСС 17 Лизинг.
 2. Нова дефиниция за лизинга и установяване на лизинг.
 3. Разделяне на лизингови и нелизингови компоненти в договор.
 4. Комбинация от лизингови договори.
 5. Определяне на срока на лизинга.
 6. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингополучателя:
 • Признаване и оценяване на актив с право на ползване и на пасив по лизинга
 • Изключения от принципите на признаване и оценяване
 • Компоненти на лизинговите плащания
 • Променливи лизингови плащания
 • Промяна на лизинговия договор
 • Представяне и оповестяване
 1. Счетоводно отчитане на лизинговите договори при лизингодателя:
 • Класификация на лизинговите договори: финансов лизинг и оперативен лизинг
 • Признаване и оценяване на лизинговите договори
 • Промяна на лизинговия договор
 • Продажба с обратен лизинг, определяне дали прехвърлянето на актива е продажба или не
 1. Счетоводно отчитане на преотдаване на лизинг.
 2. Преходни разпоредби във връзка с преминаването от МСС 17 Лизинг към МСФО 16 Лизинг.
 3. Практически ефект от прилагането на новия МСФО 16.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА!

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-пауза и обяд – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.