8 ТЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ПРАКТИКА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2018 г., 10.00 – 17.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
ЛекторЕвгени Рангелов

 

Програма на семинара:

  1. Дивидентите: счетоводно отчитане и данъчно третиране; давност на начислени дивиденти.
  2. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по чл. 68 от ЗКПО на приходи и разходи, предоставени като дарение или целеви средства от трети лица, свързани с данъчен амортизируем актив.
  3. Корекции на ползван изцяло, частично или пропорционално данъчен кредит за придобити стоки и услуги, за които не е налице право на данъчен кредит при последващи доставки (продажби).
  4. Представителните разходи: същност, счетоводно отчитане, данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС.
  5. Данъчни регулации за ползвани активи и персонал на предприятието за лични нужди.
  6. Амбалажът: видове, счетоводно отчитане, данъчни аспекти.
  7. Сделки със земи и вещни права на предприятието собственик.
  8. Счетоводни и данъчни аспекти на коригиращите събития и счетоводната грешка.

 

Участниците в семинара получават сертификат за участие.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 170 лева без ДДС

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.