Данъци

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ЗА 2019 г.

Данъци, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 28 октомври (понеделник) 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство ПРОМЕНИ В ЗКПО ПРЕЗ 2019 г. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г. І. Промени в ЗКПО през 2019 г.: Промени

Read More

ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. НОВИ ПРАВИЛА ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЪРЗАНИ ЛИЦА

Данъци, Финанси и счетоводство

21 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектор: Десислава Калудова, и.д. директор на дирекция СИДДО, ЦУ на НАП Приети са промени в ДОПК, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 64 от 13.08.2019 г. Създадена е нова глава осем “а” , с която се

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

24 – 25 октомври 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице,

Read More

ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ДДС ДЕЛА

Данъци

27 септември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: Въведение: Съдът на ЕС (СЕС) и актуални проблеми в областта на ДДС: Обща информация за СЕС. Как да четем и тълкуваме решенията на СЕС? Как СЕС интерпретира принципите на ЕС и влиянието на прилаганите

Read More

СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО НА ДОПУСНАТИ СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ

Данъци, Финанси и счетоводство

2 юли 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Видове грешки в зависимост от съществото им: счетоводни грешки (съществени и несъществени) данъчни грешки   Видове грешки в зависимост от момента на установяването им: грешки за предходната година, установени до 30

Read More

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

1 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Форми на преобразуване за данъчни цели: – вливане – сливане – разделяне – отделяне – прехвърляне на обособена дейност – замяна на акции Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО

Read More

АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС И ППЗДДС ЗА 2019 Г.

Данъци

7 юни 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант       Програма на семинара: Данъчно третиране на подобрение на наети имоти. Специфични въпроси за търговските отстъпки. Регистрация по ЗДДС при отдаване на имоти чрез Букинг. Практика на НАП по актуални казуси. Дискусия по въпроси на

Read More

ЛИЗИНГ – СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЛАГАЩИ НСС

Данъци, Финанси и счетоводство

22 май 2019 г., 10.00 – 13.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство Програма на семинара: Промяна в счетоводното отчитане на оперативния лизинг съгласно измененията в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г.: Отчитане при наемателите на: разходите за наем – линеен или друг метод допълнителните плащания (ремонти,

Read More

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА СДЕЛКИ С МЕЖДУНАРОДЕН ЕЛЕМЕНТ

Данъци

20 май 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Денборов, данъчен адвокат НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма на семинара: І. Общи правила в облагането с ДДС. Същност и основни характеристики на ДДС. Обект и субект на облагане с ДДС. Обхват на ДДС – доставка на стока и услуга за ДДС

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА СИДДО – ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА?

Данъци, Финанси и счетоводство

15 – 16 април 2019 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов   Програма на семинара: Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Разграничаване на активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане

Read More