Счетоводен семинар

8 ТЕМИ ОТ ТЕКУЩАТА ПРАКТИКА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

21 май 2018 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Евгени Рангелов   Програма на семинара: Дивидентите: счетоводно отчитане и данъчно третиране; давност на начислени дивиденти. Счетоводно отчитане и данъчно третиране по чл. 68 от ЗКПО на приходи и разходи, предоставени като дарение или целеви средства от трети

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2018 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

1 – 2 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, ул. “Хан Аспарух” 37, Учебен център Финсис Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 1 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – Лектор Димитър Войнов Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г. 1.Промени в ЗКПО и Закона

Read More

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ – 2018 Г.

Счетоводен семинар, ТРЗ

30 януари 2018 г., 10.00 –14.00 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Елка Атанасова, началник отдел, НОИ Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване – 2018 г.  Нов размер на минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и произтичащият от това нов размер на осигурителната вноска по

Read More

ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ обр. №6 и №1. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Счетоводен семинар, ТРЗ

16 февруари 2018 г., 10.00 –14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Малина Панайотова, н-к отдел, НАП Нови моменти и практически казуси при подаването и приема  на данните с Декларация обр.№1 и Декларация обр.№6. през 2018г. Уведомления за трудови договори – практически казуси – логика и корекция на данните.

Read More

ПРОМЕНИ В ЗКПО, ЗДДС И ЗДДФЛ ЗА 2018 Г. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

16 -17 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова 16 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – Лектор Димитър Войнов Промени в ЗКПО и Закона за счетоводството през 2018 г. Годишно данъчно приключване на 2017 г. 1.Промени в ЗКПО и Закона за

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017 Г. В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Счетоводен семинар

19 януари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство Програма: Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет. Съдържание на годишния финансов отчет съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите: – Баланс към 31.12.; – Отчет за приходи и

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

19 – 20 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала “Китов център”, ул. Люлин планина 33 а, ет.1 Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова   19 декември, 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов 1. Промени в ЗКПО през 2017 г. подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март подаване на декларации по електронен път отразяване на

Read More

НОВИТЕ ПРАВИЛА В ЗДДС ОТ 2017 Г. ЗА КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

2 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Евгени Рангелов Основни изисквания по отношение на корекциите на ползван данъчен кредит, регламентирани с Директивата на ЕС и ЗДДС. Приложимост на новите определения за „недвижими имоти” и „дълготрайни активи”: Еднократни корекции при унищожаване, брак и липси на

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

4 декември 2017 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт, Дирекция “Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане”, Централно управление на НАП Програма Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI Обхват и тълкуване на термините ((Част I

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

6 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство   Програма: Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет. Съдържание на годишния финансов отчет съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите: – Баланс към 31.12.; – Отчет за приходи

Read More