Човешки ресурси

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

5 – 6 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

ТРЗ, Човешки ресурси

20 ноември 2018 г., 10.00 – 15.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право Програма Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето. Очаквани промени в директивата. Специални

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

12 – 13 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество.  

Read More

ТРЗ и личен състав

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 ноември 2018 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: 8 ноември 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

27 септември 2018 г., 10.30 –17.45 ч. София, хотел “Форум”, бул. “Цар Борис III” № 41 Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ   Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

20 септември 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин” Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата за сумираното изчисляване на работното време (ДВ, бр.

Read More

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Човешки ресурси

3 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Целта на този Workshop е участниците да се запознаят и да дискутират съвременните практики в подбора на персонал, да споделят мнения относно особеностите на българския трудов пазар и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Ще бъде отделено

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „ Правно осигуряване на Инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право   Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските,

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

ТРЗ, Човешки ресурси

3 юли 2018 г., 10.00 – 15.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право Програма Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето. Промени в Кодекса на труда,

Read More

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА

Човешки ресурси

28 юни 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Целта на този Workshop е участниците да се запознаят и да дискутират съвременните практики в подбора на персонал, да споделят мнения относно особеностите на българския трудов пазар и ефективни методи за подбор, интервюиране и оценка на кандидати за работа. Ще бъде отделено внимание

Read More