Човешки ресурси

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 – 7 ноември 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: 6 ноември 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

26 септември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  адв. Станимира Чюбатарова Няма свободни места.   Програма на семинара: Комплектоване на лично трудово досие: – индивидуален трудов договор – уведомление по чл. 62 на ТД – длъжностна характеристика и нейните елементи – декларации

Read More

ГЪВКАВИ ФОРМИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ

ТРЗ, Човешки ресурси

19 септември 2019 г., 10.00 – 15.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 3, зала “Корал” Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Програма на семинара: Решения и възможности, които предоставя Кодексът на труда за въвеждане на гъвкави форми на работното време – дистанционна работа,

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини за развитието му; Да

Read More

ПЪТЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Човешки ресурси

2 юни 2019 г. (неделя), 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Мими Йотова, юрист, експерт по европейска интеграция Китов център организира този курс във връзка с очакваните конкурси на EPSO за работа в ЕС, които се отварят за кандидатстване през м.май 2019 г. Лекторът на курса Мими Йотова е автор на

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 май 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, икономист; адв. Станимира Чюбатарова НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма на семинара: Комплектоване на лично трудово досие: – индивидуален трудов договор – уведомление по чл. 62 на ТД – длъжностна характеристика и нейните елементи – декларации за безопасност на труда и вътрешния

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

5 – 6 юни 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: 5 юни 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране и

Read More

ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Човешки ресурси

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: д-р по трудово право Станимира Чюбатарова – Николова, адвокат в Софийска адвокатска колегия Програма на семинара: 1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор. 2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите? 3. Основания за обработване

Read More

ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 април 2019 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на

Read More