Човешки ресурси

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

29 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2019 г. Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите

Read More

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

17 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Европа” Лектори : Елка АТАНАСОВА – НОИ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. Лектор: Елка Атанасова, НОИ Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за

Read More

ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛ

Човешки ресурси

14 януари 2019 г., 09.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор : Ася Иванова Целта на обучението е да подпомогне ръководството на фирмата в създаването и/или актуализирането, и внедряването на система за атестиране и оценка на персонала, която да постига целите, поставени пред нея и пред организацията. Ще бъде отделено специално

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

21 – 22 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини

Read More

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Човешки ресурси

13 декември 2018 г., 9.30 – 17.30 часа София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Роял” Лектор: Росен Йорданов Икономиката в информационното общество, в което работим, е много по-различна от икономиката на индустриалното, в което са живели и работили хората преди. Тогава защо прилагаме психологията на индустриалната епоха в ерата на информационното

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

5 – 6 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ В ЕС

ТРЗ, Човешки ресурси

20 ноември 2018 г., 10.00 – 15.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Зорница Димитрова, адвокат, експерт по осигурително право Няма свободни места! Програма Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги – основни правила за работа в друга държава членка. Персонален обхват. Териториален обхват. Действие във времето. Очаквани промени

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

12 – 13 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество.  

Read More

ТРЗ и личен състав

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 ноември 2018 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: 8 ноември 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране

Read More

ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2018 Г. И В НОРМИТЕ ЗА СУМИРАНОТО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

27 септември 2018 г., 10.30 –17.45 ч. София, хотел “Форум”, бул. “Цар Борис III” № 41 Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ   Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се усъвършенства и уредбата

Read More