Човешки ресурси

ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

21 – 22 март 2019 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

11 – 12 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество. Подход:

Read More

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

22 февруари 2019 г., 14.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Програма на семинара: Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове. Преглед на задълженията

Read More

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

15 февруари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Елка АТАНАСОВА – НОИ Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Промени, свързани с внасянето на осигурителни вноски през 2019 г. Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право Закон за бюджета на ДОО за

Read More

ТРЗ и личен състав

ТРЗ, Човешки ресурси

18 – 19 февруари 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Няма свободни места! Програма: 18 февруари 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.

Read More

НОВОТО ПРЕЗ 2019 Г. ПРИ ПОДАВАНЕ И ПРИЕМ НА ДАННИ С ОСИГУРИТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ

ТРЗ, Човешки ресурси

6 февруари 2019 г., 9.00 – 13.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Малина Панайотова, началник отдел в ЦУ на НАП Програма на семинара: Нови моменти и практически казуси при подаването и приема на данните с Декларация обр. № 1 и Декларация обр. № 6 през 2019 г. Уведомления за трудови договори –

Read More

ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

29 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектори : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ; Вержиния ЗАРКОВА – експерт по осигурително право 10.00 – 13.30 ч. – лектор Теодора Дичева І. Трудовото законодателство през 2019 г. Новите моменти в трудовото

Read More

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

17 януари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет.2, зала “Роял” Лектори : Елка АТАНАСОВА – НОИ; Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Задължително пенсионно осигуряване през 2019 г. Лектор: Елка Атанасова, НОИ Промени в пенсионното законодателство, приети със Закона за

Read More

ОЦЕНЯВАНЕ И АТЕСТАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛ

Човешки ресурси

14 януари 2019 г., 09.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор : Ася Иванова Целта на обучението е да подпомогне ръководството на фирмата в създаването и/или актуализирането, и внедряването на система за атестиране и оценка на персонала, която да постига целите, поставени пред нея и пред организацията. Ще бъде отделено специално

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

17 – 18 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини

Read More