Човешки ресурси

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

2 – 3 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса от

Read More

ПЪТЯТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Човешки ресурси

2 юни 2019 г. (неделя), 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Мими Йотова, юрист, експерт по европейска интеграция Китов център организира този курс във връзка с очакваните конкурси на EPSO за работа в ЕС, които се отварят за кандидатстване през м.май 2019 г. Лекторът на курса Мими Йотова е автор на

Read More

ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

28 май 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Тодорка Сарафова, икономист; адв. Станимира Чюбатарова НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА! Програма на семинара: Комплектоване на лично трудово досие: – индивидуален трудов договор – уведомление по чл. 62 на ТД – длъжностна характеристика и нейните елементи – декларации за безопасност на труда и вътрешния

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

ТРЗ, Човешки ресурси

5 – 6 юни 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Програма: 5 юни 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно досие, администриране и

Read More

ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Човешки ресурси

22 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: д-р по трудово право Станимира Чюбатарова – Николова, адвокат в Софийска адвокатска колегия Програма на семинара: 1. Новите моменти от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на личните данни. Кратък обзор. 2. Защо новият режим е от особена важност за работодателите? 3. Основания за обработване

Read More

ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

8 – 9 април 2019 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Ася ИВАНОВА  ТЕМИ: Организационна структура; Видове организационни структури; Длъжности. Анализ на длъжностите; Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането; Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

11 – 12 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество. Подход:

Read More

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Човешки ресурси

22 февруари 2019 г., 14.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор : Теодора ДИЧЕВА – директор на дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ при ИА ГИТ Програма на семинара: Новите моменти в трудовото законодателство и новите задължения за работодателите във връзка с приети в края на 2018 г. законови текстове. Преглед на задълженията

Read More

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТРЗ, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

15 февруари 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори : Зорница ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право; Елка АТАНАСОВА – НОИ Програма на семинара 10.00 – 13.30 ч. І. Промени, свързани с внасянето на осигурителни вноски през 2019 г. Лектор: Зорница Димитрова – адвокат, експерт по осигурително право Закон за бюджета на ДОО за

Read More

ТРЗ и личен състав

ТРЗ, Човешки ресурси

18 – 19 февруари 2019 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Ася ИВАНОВА Няма свободни места! Програма: 18 февруари 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор.

Read More