Счетоводен семинар

НОВИТЕ ПРАВИЛА В ЗДДС ОТ 2017 Г. ЗА КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ ЗА ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

2 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Евгени Рангелов Основни изисквания по отношение на корекциите на ползван данъчен кредит, регламентирани с Директивата на ЕС и ЗДДС. Приложимост на новите определения за „недвижими имоти” и „дълготрайни активи”: Еднократни корекции при унищожаване, брак и липси на

Read More

МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

4 декември 2017 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Антонов, главен юрисконсулт, Дирекция “Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане”, Централно управление на НАП Програма Същност на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействие с данъчните спогодби Обща характеристика и структура на разпоредбите на MLI Обхват и тълкуване на термините ((Част I

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 Г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

6 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Мария Цветанова, консултант бюджетно счетоводство   Програма: Нормативни изисквания за съставяне на годишния финансов отчет. Съдържание на годишния финансов отчет съгласно Заповед № 1338 от 2015 г. на министъра на финансите: – Баланс към 31.12.; – Отчет за приходи

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

14 – 15 ноември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София, ул. „Хан Аспарух” № 24, ет. 1, Академия “Финсис” Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова   14 ноември 10.00– 13.15 ч.   – лектор Моника Петрова Годишно приключване на 2017 г. от гледна точка на ЗДДС 1.Преизчисляване на частичния данъчен кредит за годината – кои лица са задължени да извършат

Read More

АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар

Допълнителна дата поради големия интерес – 29 септември 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Евгени Рангелов   Документиране и отчитане на командировките. Данъчни аспекти на разходите за командировки Представителни разходи: нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС Работно, униформено и специално работно

Read More

НОВИТЕ МСФО 16 ЛИЗИНГ и МСФО 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

20 септември 2017 г., 9.30 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Бойка Брезоева   МСФО 16 Лизинг 1.История на проекта на СМСС за лизинга 2.Обхват на МСФО 16 Лизинг  и основни различия с МСС 17 Лизинг 3.Нова дефиниция за лизинга и идентифициране на лизинг 4.Разделяне на лизингов компонент  в

Read More

ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

7 – 8 ноември  2017 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Ася ИВАНОВА  Програма: 7 ноември 9.30 – 11.00 Документи: Документи, необходими за назначаване. Документи, необходими при напускане или освобождаване на работник или служител. Ред за оформяне на трудов договор и на прекратяването на трудов договор. Служебно

Read More

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА 2017г.

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

30 – 31 октомври 2017 г., 10.00 – 17.15 ч. София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектори: Димитър Войнов, Моника Петрова, Евгения Попова   30 октомври 10.00 – 17.15 ч. – лектор Димитър Войнов 1. Промени в ЗКПО през 2017 г. подаване на коригираща годишна данъчна декларация след 31 март подаване на

Read More

АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

25 септември 2017 г., 10.00 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Евгени Рангелов   Документиране и отчитане на командировките. Данъчни аспекти на разходите за командировки Представителни разходи: нормативна уредба, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС Работно, униформено и специално работно облекло. Счетоводно отчитане и данъчно

Read More

ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ. ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

16 октомври 2017 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Зорница Димитрова – експерт по осигурително право   Внасяне на осигурителни вноски върху средствата за сметкана социалните разходи. Промени в сила от 1 януари 2017 г. Попълване на декларация обр. №1. Социални разходи, върху които не се

Read More