ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2020 Г. Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 съгласно новата НАРЕДБА № Н-13 от 17.12.2019 г.

ТРЗ, Човешки ресурси

29 януари 2020 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
ЛекторЗорница Димитрова,
експерт по социално осигуряване

Програма:

 1. Промени в социалното осигуряване през 2020 г.
  • Минимален и максимален осигурителен доход.
  • Минимални обезщетения от ДОО.
  • Съхраняване на документи от значение за определяне на осигурителния доход и осигурителния стаж.
  • Промени в пенсионното производство.
 2. Новата Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. Подаване на декларации обр. 1 и обр. 6 съгласно новата наредба.
 3. Внасяне на осигурителни вноски при отношения с международен елемент.
  • Социално осигуряване на български граждани, изпратени на работа в държава-членка на ЕС (особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор).
  • Социално осигуряване на чуждестранни граждани, изпратени на работа в България (особености при изпращане на работа на лица, наети по трудов договор, по договор за управление и контрол и по граждански договор).
 4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност от НОИ и от работодателя. Актуална съдебна практика.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

В цената са включени материали и кафе-пауза.

Запиши се

Регистрация с данни на фирмата и имена на участници може да направите и на email office@kitovcenter.com.

d

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.