ВСИЧКО ЗА ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТРЗ, Човешки ресурси

31 октомври 2019 г., 10.00 – 17.30 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Тодорка Сарафова, специалист по администриране на персонала;  
адв. Станимира Чюбатарова

Няма свободни места!

Програма на семинара:

10.00 – 13.30 ч.  Лектор: Тодорка Сарафова

  1. Комплектоване на лично трудово досие:

– индивидуален трудов договор

– уведомление по чл. 62 на ТД

– длъжностна характеристика и нейните елементи

– декларации за безопасност на труда и вътрешния трудов ред

– специфични документи според видовете професии

– актуализация на трудовото досие

– заповед и отпуски, болнични листове и други заповеди

– атестационна карта и обходен лист

– УП 2 и УП 3

– срокове за съхранение на документи

– наредба Н-18 – промени от 2019 г.

14.15 – 17.30 ч.  Лектор: адв. Станимира Чюбатарова

  1. Личните данни в трудовото правоотношение:

– Защо новият режим за защитата на данните е от особена важност за работодателите?

– Основания за обработване на лични данни от работодателите.

– Лични данни на работниците и служителите във връзка със сключването на трудовия договор.

– Лични данни на работниците и служителите, обработвани по време на действие и при прекратяване на трудовия договор.

–  Срокове за съхранение и унищожаване на документи от значение за трудовото правоотношение.

–  Длъжностно лице по защита на данните. Задачи и длъжностна характеристика. На какви изисквания следва да отговаря длъжностното лице по защита на данните?

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи. 

Цена 170 лева без ДДС.

Няма свободни места!

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.