ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

ТРЗ, Човешки ресурси

9 декември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪРул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Елка Атанасова – НОИ

Програма на семинара:

  1. Промени в нормативните актове, свързани със задължителното пенсионно осигуряване.
  1. Промени в Закона за хората с увреждания, влияещи върху получаваните от лицата социални пенсии за инвалидност. Закон за личната помощ.
  1. Условия за пенсиониране на лицата през 2020 година.
  1. Подаване на документи от лицата чрез Системата за сигурно електронно връчване, в сила от 10.10.2019 г.
  1. Нови моменти при изплащане на пенсиите.
  1. Предстоящи законодателни промени за 2020 година.
  1. Примери от практиката.
  1. Дискусия.

 

Участниците в семинара получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената е включена и кафе – пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.