ОСОБЕНОСТИ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ. СУМИРАНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ – ГРАФИЦИ, ПОЧИВКИ, ОТЧИТАНЕ, ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД

ТРЗ, Човешки ресурси

7 април 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Ася ИВАНОВА 

Семинарът е отложен.

Цели на обучението:

 • Да представи теоретични знания и практически насоки при работа, свързани с работното време, сумираното изчисляване на работното време и особеностите, свързани с извънредния труд, почивките и заплащането му.
 • Да се анализират и решават реални казуси от практиката и добрия опит.
 • Участниците да усвоят система за документиране, като при обучението се предлагат матрици на документи, имащи непосредствено практическо приложение  при изпълнение на професионалните задачи.

г

В резултат от обучението участниците:

 • Ще получат практически знания и съвети за изпълнението на дейностите по администриране на персонала и заплащането, свързани със сумираното изчисляване на работното време.
 • Ще придобият увереност и знания за прилагането на нормативната уредба в областта на трудовото и осигурително законодателство.
 • Ще могат да предприемат ефективни действия и да дават конструктивни предложения при решаване на възникнали казуси или проблеми.

г

Обучението е предназначено за:

 • Специалисти в областта на администрирането на заплатите и персонала (ТРЗ и ЛС).
 • Специалисти по управление на човешките ресурси.
 • Ръководители на отдели по управление на човешките ресурси и администриране на персонал и заплати.
 • Счетоводители и други специалисти, които съвместяват функции в областта ТРЗ.
 • Управители на малки и средни фирми.

ф

ПРОГРАМА:

 1. Работно време:
 • Продължителност на работното време
 • Удължаване на работното време
 • Намалено работно време
 • Непълно работно време

ф

2. Разпределение на работното време:

 • Работно време с променливи граници
 • Гъвкаво работно време
 • Ненормиран работен ден
 • Нощен труд
 • Работа на смени

г

3. Отчитане на работното време.

4. Сумирано изчисляване на работното време:

 • Условия за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време (СИРВ)
 • Документи, свързани с въвеждането на СИРВ:
  • Заповед за въвеждане на СИРВ
  • Съставяне на графици. Промени в графиците
 • Норма часове при работа в условията на СИРВ
 • Нощен труд при работа в условията на СИРВ
 • Отпуски и болнични при въведено СИРВ
 • Отчитане на действително отработеното време. Отчетни форми
 • Ограничения при въвеждане на СИРВ – наличност на персонал, продължителност

ф

5. Почивки:

 • В работния ден
 • Междудневна
 • Седмична
 • Празнични дни

г

6. Особености на заплащането при СИРВ.

7. Извънреден труд и връзката му с определеното работното време:

 • Определение и забрана
 • Допустимост по изключение
 • Ред за полагане – документиране
 • Недопустимост
 • Отчитане и заплащане

г

8. Дежурства и връзката им с извънредния труд.

9. Особености при подаване на Декларация образец 1.

Практически модул, разпределен под формата на дискусия през целия ден и включващ отговори по въпроси на участниците, множество примери от практиката, споделяне на опит и практически решения.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 180 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF   В платежното нареждане моля впишете датата на семинара. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.