ОЦЕНКА И ГРАДИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

ТРЗ, Човешки ресурси

19 – 20 март 2020 г., 9.30 – 17.15 ч.
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Ася ИВАНОВА 

ТЕМИ:

 • Организационна структура;
 • Видове организационни структури;
 • Длъжности. Анализ на длъжностите;
 • Длъжностни характеристики. Създаване на ефективни длъжностни характеристики. Важност и връзка със системата за управление на заплащането;
 • Участници при създаването на ефективни длъжностни характеристики. Роли на участниците;
 • Методи за оценка на длъжности;
 • Определяне на критерии за оценка на длъжностите;
 • Оценка на длъжностите. Участници в оценяването. Валидизиране на резултатите;
 • Подреждане (градиране) на длъжностите. Нива. Значение;
 • Анализ на пазара и сравнение;
 • Същност на работната заплата;
 • Структура на работната заплата. Правила за определяне на индивидуалното заплащане;
 • Нива на заплатите. Диференциация на възнаграждението. Обхват на заплатата (рейндж);
 • Фактори, влияещи върху работната заплата;
 • Елементи на работната заплата;
 • Структура на управлението на заплатите;
 • Изследване на пазара на труда;
 • Бюджетиране;
 • Преглед на заплащането;
 • Видове системи на заплащане: базирани на компетенциите; базирани на резултатите; според приноса;
 • Видове бонусни схеми – краткосрочни, дългосрочни;
 • Пасивни и активни възнаграждения;
 • Наблюдение и анализ на резултатите от въвеждане на избрана система за заплащане или за управление на заплащането;
 • Корекции на системата за заплащане. Кога се правят? На базата на каква информация се правят? Как се правят?
 • Фактори за успех;
 • Предизвикателства: по време на процеса по изграждане на система за управление на възнагражденията и в бъдеще.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 360 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени.

Заявката е активна при получено плащане.