ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА

ТРЗ, Човешки ресурси

Как трудовото законодателство отговаря на ограниченията, наложени от извънредната епидемична обстановка. Задължения и възможности на страните по трудовото правоотношение, във връзка с наложените противоепидемични мерки

1 декември 2021 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор : Теодора Дичева – специалист по трудово право

1. Право или задължение има работодателя да приложи ограниченията, наложени от здравните власти по време на извънредната епидемична обстановка и какви са неговите възможности и задължения.

2. Право на работодателят да не допусне до работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения.

3. Право на работника на обезщетение при временно отстраняване от работа.

4. Възможност на работодателя за едностранно изменение на мястото и характера на работа при престой и производствена необходимост. Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост.

 5. Възможности на работодателят едностранно да установи непълно работно време, надомна или дистанционна работа и работа на смени.

6. Кога е налице правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява възложената му работа и какви са неговите права в този случай.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

,

Цена 80 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка. В цената са включени лекции и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.