Ана Мария Желева

AM_Photo

Ана Мария Желева е сертифициран обучител и лектор на курсовете за софтуерни продукти с отворен код.
Курсовете, които води са свързани със свободния офис пакет LibreOffice и с клиента за управление на електронна поща и календари Mozilla Thunderbird.