Борислав Тодоров

B. Todorov

Борислав Тодоров е специалист по лизинг финансиране, съпредседател на Българска асоциация за лизинг