Валентина Гекова

kalendar_kitov

Валентина Ватева-Гекова – със Закона за корпоративното подоходно облагане се занимава от 2003 г. В момента е главен експерт по приходите, методолог по ЗКПО в НАП