Даниела Георгиева

Даниела Георгиева е юрист, специалист по обществени поръчки. Била е началник  на отдел “Правно осигуряване на обществените поръчки” в дирекция “Правно-нормативна дейност”на Министерство на отбраната. От 2016 до 2021 г. е директор на дирекция “Обществени поръчки и концесии” в КЗК.

Автор на статии по въпроси, касаещи производството по обжалване на обществените
поръчки. От 2017 г. е лектор на семинари в сферата на обществените поръчки.