Данко Мицев

Данко Мицев е завършил специалност “Информатика” на СУ “Св. Климент Охридски” през 1992 г. От 1996 г. има собствена фирма, разработваща бизнес софтуерни системи и счетоводен софтуер:

– софтуер за обработка на човешките ресурси

– софтуер за производствени предприятия и експедиционна дейност

– търговски софтуер за складове, магазини, ресторанти, точки за услуги

– специализиран софтуер, обработващ административни бази данни и деловодство.

Софтуерите, които създава и внедрява, пише сам, със съдействието на дългогодишни партньори и клиенти.

Учредител е на Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер (БАРБС).

Участва в работни групи за обсъждане на промените в Наредба Н-18.

Лектор е на семинари по Наредба Н-18.