Ива Василева

Copy-of-iva-profil-2016Ива Василева е психолог, тренер

Завършва психология през 2003 г. От 2007 г. разработва, организира и провежда множество обучения в областта на професионалното и личностно развитие. Отличителна характеристика на нейните обучения са практическата насоченост и тренирането на конкретни умения с цел повишаване на професионалната и лична компетентност.

Ива Василева притежава богат опит в обучения в България и Европа. Ръководи собствен център за консултиране INTRAMENTIS.