Мария Цветанова

Мария Цветанова е експерт по бюджетно счетоводство.
В Китов център води следните теми:

  1. Счетоводна отчетност в бюджетните предприятия.
  2. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия.