Мария Цветанова

1Мария Цветанова – експерт по бюджетно счетоводство
В Китов център Мария Цветанова води следните теми:

  1. Счетоводна отчетност в бюджетните предприятия
  2. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия