Мими Йотова

Мими Йотова е магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Участвала е и в магистърска програма по европейска интеграция към Центъра за европейски изследвания и информация в София и в програма по Публична администрация в американските университети „Джорджтаун” и „Джордж Вашингтон”, Вашингтон, САЩ.

Професионална кариера:

Независим лектор, експерт и консултант:

  • Създател на българския модел за подготовка на българските граждани за конкурсите за работа в ЕС и лектор в проведените в тази област обучения в различни институции и организации (2004-2019 г.)
  • Преподавател в областите Европейска интеграция, Право на ЕС, Европейска публична администрация, Публична администрация, Цикъл на управление на проекти, Структурни фондове на ЕС и Оперативни програми, Системи за управление на качеството в публичния сектор/европейският модел CAF в различни институции като Център за обучение на адвокати, Съюз на юристите в България, Институт по публична администрация, Американски университет, Бургаски свободен университет, УНСС, НАТФИЗ, Институт за правни инициативи, Институт за управление на програми и проекти, НПО и др.;
  • Консултант и експерт по европейски и американски програми и проекти;
  • Член на Европейски експертен екип България.

 

Има богат професионален опит в публичната администрация в различни държавни институции: Министерство за Българското председателство на Съвета на ЕС, Институт по публична администрация, Административен съд – София област, Министерство на правосъдието, Комисия за защита на конкуренцията.

Мими Йотова е работила и като консултант и мениджър в различни български, европейски и американски проекти. Била е международен лектор по европейска интеграция в Зимната академия на университета в Прищина, Косово, както и международен консултант на Съвета на Европа по проект в областта на съдебната реформа в Ереван, Армения. Участвала е в множество обучения и форуми в областта на европейската интеграция, публичната администрация и правни въпроси в България и чужбина (САЩ, Холандия, Дания, Белгия, Великобритания, Ирландия, Германия, Гърция, Хърватия, Франция и др.).

През 2010 г. е наградена от Съюза на българските юристи за принос в обученията на юристи (Право на ЕС).