д-р инж. Огнян Томов

DSCN3560

д-р инж. Огнян Томов
Бизнес консултант и съдружник
ТСС ООД

Огнян Томов е машинен инженер, Доктор по индустриален мениджмънт. Специализирал е в Русия, Англия, Белгия, Словения и Германия. Един от първите специалисти в България в областта на ERP (Enterprise Resource Planning), с над 20 успешни проекта у нас и в чужбина по внедряване на BAAN IV, MS Dynamics NAV, Infor LN ERP, abas ERP, SAP, iRenaissanse ERP и др. Консултант и лектор по Lean Manufacturing, Business Processes Reengineering – BPR, Theory of Constraints, Inventory and Production Management, Systematic Innovations – SI/TRIZ, Sales & Operations Planning – S&OP, Manufacturing Execution Systems – MES и др.