Петя Точева

Петя Точева е главен експерт по приходите, дирекция Централно звено за връзка, Централно управление на НАП. Магистър по Приложна лингвистика с английски и японски език и магистър по Икономика. С над 15-годишен стаж в данъчната администрация в областта на административното сътрудничество и обмена на информация по ДДС. Член на различни работни групи и делегат в Постоянния  комитет за административно сътрудничество.

В момента е командирован национален експерт в Европейската комисия, дирекция Данъчно облагане и митнически съюз.